Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

 

Tahun 2013 adalah tahun yang mencabar untuk AKUATROP. Kita harus mencerminkan peranan dan fungsi kita sebagai pemain di sektor akuakultur terbaik di peringkat tempatan dan antarabangsa. AKUATROP bercita-cita menjadi Pusat Rujukan dan Perkhidmatan Kecemerlangan Akuakultur (ARASE) sebagai jalan bagi sektor akuakultur.

Untuk merealisasikan aspirasi ini, AKUATROP telah memutuskan untuk memberi tumpuan kepada tiga tema utama, Keselamatan Makanan, Pemberdayaan Industri dan Keberlanjutan Sumberdaya. Di bawah Tema Keselamatan Makanan, AKUATROP merancang untuk menghasilkan saham brood berkualiti tinggi, untuk menghasilkan larva berkualiti tinggi terutama untuk industri kultur sangkar tilapia. Ini diharapkan akan meningkatkan pengeluaran tilapia dan menyumbang kepada NKEA dalam sasaran sektor pertanian. Untuk tema kedua: Pemberdayaan Industri, rancangan AKUATROP untuk menghasilkan broodstock udang marin di bawah program BMC untuk menghasilkan brood-stock yang unggul. Broodstock ini juga boleh berkembang lebih cepat, tahan penyakit dan fecundity yang tinggi. Untuk tema ke-3: Sumber Daya Keupayaan, AKUATROP berharap dapat menjadi juara untuk menghasilkan juvana ketam dan udang yang dilepaskan ke persekitaran liar terutama di Lembah Setiu dan air pantai Pulau Redang, Terengganu. Ini adalah untuk memastikan populasi kedua-dua invertebrat dapat mampan untuk menyokong industri perikanan.

Untuk mencapai matlamat, AKUATROP telah merancang aktiviti dengan banyak agensi terutamanya dengan Jabatan Perikanan Malaysia, universiti tempatan dan antarabangsa dan usahawan dalam industri akuakultur. Kerjasama itu akan melibatkan perkongsian kemudahan, teknologi dan sumber manusia.

Saya amat berharap semua kakitangan AKUATROP dapat bekerjasama sebagai pasukan yang berkesan untuk memastikan AKUATROP diiktiraf sebagai Pusat Rujukan dan Pusat Kecemerlangan Akuakultur (ARASE) dan mewujudkan impak yang besar kepada Industri Akuakultur. Terima kasih.

Picture3b