Universiti Malaysia Terengganu sebelum ini merupakan stesen sains marin Fakulti Sains Perikanan dan Sains Marin, Universiti Putra Malaysia (UPM). Pusat ini ditubuhkan pada tahun 1979 di mana ia ditempatkan untuk tahun ketiga dan tahun terakhir pelajar fakulti. Pada tahun 1996, penstrukturan semula UPM menyaksikan keseluruhan Fakulti Sains Perikanan dan Sains Marin dipindahkan ke Terengganu dan stesen itu dinaiktaraf ke kampus cawangan dan dinamakan semula sebagai Universiti Putra Malaysia Terengganu (UPMT). Latihan dan penyelidikan masih tertumpu dalam bidang akuakultur dan sains marin yang mengetahuinya lokasi geografi, keunikan alam sekitar dan kampusnya oleh Laut China Selatan.

Pada 5 Mei 1999, kabinet Malaysia meluluskan penubuhan Kolej Universiti Terengganu (KUT) berdasarkan Pusat Perikanan dan Sains Marin yang ada di Universiti Putra Malaysia Terengganu di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu. Pada tahun 2001, Institut ini secara rasmi dinamakan semula sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM). Pada Februari 2007, sekali lagi institut itu dinamakan semula sebagai Universiti Malaysia Terengganu.

Sejak penubuhannya, UMT kekal sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan, penyebaran maklumat dan latihan dalam bidang sains marin dan akuakultur. Selama bertahun-tahun, UMT telah menghasilkan banyak saintis, pegawai kerajaan dan usahawan yang berjaya. Sebagai pengiktirafan terhadap usaha dan pencapaian UMT dalam akuakultur, kerajaan meluluskan penubuhan Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP) pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) mengakui akuakultur sebagai salah satu bidang khusus UMT .

Prof. Dr. Mohd. Azmi Ambak dan Assoc. Prof. Dr. Abol Munafi Ambok Bolong dianggap pencipta AKUATROP kerana mereka adalah perintis yang berasal AKUATROP di tempat pertama. Penglibatan aktif mereka dalam seminar dan forum serantau telah memperkuat kewujudan AKUATROP, dengan itu membawa namanya ke dunia. Sekarang, AKUATROP adalah salah satu daripada 21 pusat kecemerlangan akuakultur di dunia. Objektif penubuhan AKUATROP adalah untuk membantu meningkatkan pengeluaran akuakultur negara bersempena dengan aspirasi negara, pertanian menjadi enjin pertumbuhan ketiga ekonomi negara. Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) 2006-2010, negara ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran akuakultur daripada 200,000 metrik tan pada tahun 2004, kepada 600,000 metrik tan pada tahun 2010. Penubuhan AKUATROP adalah untuk membantu kerajaan dan industri akuakultur untuk meningkatkan pengeluaran mereka. AKUATROP akan memainkan peranan penting dalam pembangunan sumber manusia dan R & D & C (Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersialan) dalam akuakultur.