Aspirasi AKUATROP

Dengan kerjasama pusat penyelidikan Universiti Malaysia Terengganu (UMT), organisasi kebangsaan dan antarabangsa, AKUATROP  berharap dapat menyumbang ke arah:-

 

  • Untuk meningkatkan kecukupan makanan, pengeluaran dan taraf hidup dalam industri makanan laut. 
  • Untuk memperkenalkan pemeliharaan sumber akuatik nilai tinggi.
  • Memberi latihan sumber tenaga dan latihan dalam akuakultur serta rujukan dan kemudahan mudah untuk penyelidik dan orang ramai.

       Mencapai HICoE pada tahun 2016 perkhidmatan dan perundingan sejajar dengan visi dan perancangan UMT.

                                        

        Diiktiraf sebagai ‘Pusat Kecemerlangan Rujukan dan Perkhidmatan Akuakultur’

                         ‘Aquaculture Reference and Service Excellence Centre’ – ARASE

 

 

    Objektif AKUATROP 

  • Untuk menjalankan penyelidikan dalam akuakultur.
  • Menjadi pemain serantau utama dalam akuakultur yang memberi tumpuan kepada bidang penyelidikan kritikal.
  • Untuk memberi impak kepada kehidupan petani-akua dan industri akuakultur negara.
  • Untuk mengukuhkan pembinaan kapasiti dan menyediakan program latihan dan ijazah khusus dalam akuakultur.