Program Penyelidikan

Program siswazah di bawah struktur ini adalah untuk kedua-dua program peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah menekankan sebahagian besarnya pada penyelidikan sebagai keperluan utama untuk memperoleh ijazah. Walaupun tiada bilangan kredit tertentu diperlukan untuk pengijazahan, pelajar dikehendaki mendaftar beberapa kursus untuk memperkuat asas pengetahuan mereka. Mereka juga perlu menyertai perbincangan akademik dan persembahan seminar. Pada akhir program ini, mereka dikehendaki menyerahkan thesis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Thesis (Thesis Examination Commitee) sebagai sumbangan penting pengetahuan yang dikuasai dalam bidang yang dipilih. Akuakultur:

Kejuruteraan Akuakultur (Aquaculture Engineering).

  1.  Kesihatan Ikan (Fish Health).
  2.  Nutrisi Ikan (Fish Nutrition).
  3.  Akuakultur Air Tawar (Freshwater Aquaculture).
  4.  Teknologi Hatcheri (Hatchery Technology).
  5.  Kulturmarin (Mariculture).

Tempoh Pengajian

 

 

 

 

 

Secara Amnya, permohonan yang lengkap akan diproses didalam masa tiga (3) bulan. Permohonan hendaklah dihantar kepada:
*Dalam keadaan tertentu, UMT boleh mengecualikan tempoh pengajian yang ditetapkan.

Postgraduate Management Centre
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu
Terengganu, MALAYSIA

Tel : +609 668 4287 / +609 668 4292
Fax: +609 668 4148
E-mel: gso@umt.edu.my

Syarat Kemasukan
Calon yang ingin mendaftarkan diri didalam program Pascasiswazah mestilah mempunyai kelayakan seperti berikut:
  Program Ijazah Sarjana

1. Ijazah Sarjana Muda didalam bidang yang berkaitan dengan minimum CGPA 2.75 atau setara daripada       UMT atau mana-mana Institusi Tinggi yang diiktiraf oleh Senat;atau

2. Ijazah Sarjana Muda didalam bidang yang berkaitan dengan CGPA dibawah 2.75 atau kelayakan yang           setara dan mempunyai bukti pengalaman penyelidikan atau kerja yang relevan dan mencukupi yang             diiktiraf oleh Senat; atau

3. Lain-lain kelayakan didalam bidang yang berkaitan dan mempunyai bukti pengalaman penyelidikan               atau kerja yang relevan dan mencukupi yang diiktiraf oleh Senat. 

  Program Doktor Falsafah

1. Ijazah Sarjana daripada UMT atau dari mana-mana Institusi tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Lain-lain kelayakan bersamaan dengan Ijazah Sarjana dan mempunyai bukti pengalaman penyelidikan         atau kerja yang relevan dan mencukupi yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Siswazah Cemerlang dari UMT yang telah diluluskan untuk penukaran; atau

4. Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama atau yang setara dengan UMT atau mana-mana institusi yang lebih       tinggi yang diiktiraf oleh Senat.

 

YURAN PENGAJIAN  (STRUKTUR PENYELIDIKAN)
(MALAYSIAN DAN NON-MALAYSIAN)
(PROGRAM IJAZAH SARJANA DAN PROGRAM Ph.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sumber Daripada : 

Postgraduate Management Centre
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu
Terengganu, MALAYSIA

Untuk keterangan lanjut, Sila hubungi:-

Tel : +609 668 4287 / +609 668 4292
Fax: +609 668 4148

Website: http://postgrad.umt.edu.my/
E-mail: gso@umt.edu.my