Program oleh Penyelidikan

Program siswazah di bawah struktur ini adalah untuk kedua-dua program peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah menekankan sebahagian besarnya pada penyelidikan sebagai keperluan utama untuk memperoleh ijazah. Walaupun tidak ada bilangan kredit tertentu yang diperlukan untuk pengijazahan, pelajar dikehendaki mendaftarkan beberapa kursus untuk memperkuat asas pengetahuan mereka. Mereka juga perlu menyertai perbincangan akademik dan persembahan seminar. Pada akhir program ini, mereka dikehendaki menyerahkan tesis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Tesis sebagai sumbangan penting pengetahuan yang dikuasai dalam bidang yang dipilih.

Akuakultur:

Kejuruteraan Akuakultur
Kesihatan Ikan
Pemakanan Ikan
Akuakultur air tawar
Teknologi Penetasan
Marikultur

Lihat lagi di: http://gs.umt.edu.my/

 

phdpic