Fish Disease Workshop

16 Apr 07

Pengurusan penyakit ikan adalah aspek yang sangat penting dalam pengurusan akuakultur. Oleh itu UMT telah menganjurkan bengkel ini untuk membantu petani dan penyelidik dalam bidang penyakit ikan.

Ini adalah yang pertama dalam satu siri bengkel Penyakit Ikan yang dianjurkan oleh AKUATROP. Matlamat bengkel ini adalah untuk mendidik dan memberi maklumat kepada para peserta untuk manfaat penyelidikan masa depan mereka dan juga untuk memperkuatkan pembangunan industri akuakultur tempatan. Bengkel penyakit ikan telah diadakan pada 16-19 April 2007 di Makmal Biodiversiti dan Makmal Mikrobiologi UMT.

Objektif bengkel ini adalah memberi latihan kepada ahli akuakultur dan penyelidik mengenai masalah penyakit ikan. Objektif tersenarai telah dipenuhi dan acara itu memenuhi jangkaan. Bengkel ini telah menyediakan visi yang jelas mengenai pengurusan penyakit ikan.

Bengkel ini berjaya kerana komitmen dan dedikasi anggota jawatankuasa. Semua acara yang dirancang berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari para peserta. Peserta berharap untuk mengadakan seminar atau bengkel lain untuk dianjurkan pada masa akan datang. Adalah dicadangkan agar bengkel-bengkel masa depan perlu termasuk topik penyakit lain. Ini adalah kejayaan bermakna kerana ini adalah bengkel penyakit ikan pertama yang pernah dianjurkan oleh AKUATROP. Penyertaan itu menggalakkan, dari kakitangan kerajaan dan bukan kerajaan dan pelajar dari UMT.

Sebagai kesimpulan, diharapkan seminar masa depan dapat diperbaiki dan dapat membantu dalam membangunkan penyelidikan akuakultur di UMT dan negara.