Public Lecture by AKUATROP Research Fellow; Dr. Anil Charterji, Entitled of Horseshoe Crab of Peninsular Malaysia; Conservation Perspective of Ecological and Biological Studies

13 nov 08Dr. Anil Chatterjii adalah rakan kerjasma penyelidikan di AKUATROP sejak Januari 2008. Pada 13 November 2008, Dr. Anil Chatterji diberi penghormatan untuk menyampaikan ceramah umum berjudul ‘Horseshoe Crab of Semenanjung Malaysia; Perspektif Pemuliharaan Kajian Ekologi dan Biologi di Auditorium Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Dr. Anil Chatterji adalah pakar dalam bidang biologi, bioteknologi dan mempunyai pengalaman hampir 20 tahun dalam penyelidikan ketam kuda. Ceramah beliau telah dihadiri oleh penyelidikan dari UMT serta dari Jabatan Perikanan Negeri Terengganu dan Universiti Darul Iman.


Public Lecture on Use of Pharmacogenomics towards Therapeutic Strategies

by Professor Amu Therwath

12 Oct 08Profesor Amu Therwath dari Universiti Paris, Perancis menyampaikan kuliahnya yang bertajuk “Penggunaan Pharmacogenomics Menuju Strategi Terapeutik”. Syarahan ini telah menarik penonton yang banyak termasuk penyelidikan, pensyarah, pegawai dan pelajar. Syarahan ini menyediakan platform yang baik untuk perbincangan dan perkongsian maklumat antara penceramah dan penonton.


Annual Aquaculture Seminar

5 Nov 08

AKUATROP untuk kali ke-3 berjaya menganjurkan seminar mengenai Akuakultur “Ke Arah Alam Sekitar Bebas Patogen dan Amalan Pengurusan yang Baik di Akuakultur”. Objektif seminar ini adalah untuk mendedahkan para peserta ke pelbagai aspek Free Specific Pathogen Free (SPF) dan pengurusan kesihatan haiwan. Aspek ini penting terutamanya untuk petani yang terlibat dalam sektor akuakultur. Seminar ini juga mengajar para peserta bagaimana untuk mengendalikan dan mengawal organisma mereka yang berbudaya jika terdapat sebarang kejadian penyakit. Seminar ini juga memberi penjelasan kepada peserta tentang beberapa teknik dalam akuakultur termasuk teknologi baru yang dapat membantu mereka memperbaiki kerja mereka. Seminar ini selari dengan keperluan Dasar Aqriculture Nasional (NAP) yang bertujuan memperbaiki sektor akuakultur di Malaysia. Seminar ini dihadiri oleh pensyarah, penyelidik, pelajar pasca siswazah, petani, kakitangan dan lain-lain.

Upacara pembukaan seminar ini telah dilakukan oleh Naib Canselor Y. Bhg. Prof. Dato ‘Dr. Sulaiman bin Md. Yassin, pada 5 November 2008 di Auditorium Mahyuddin, FPE. Lima pensyarah dijemput iaitu Prof. Dr. Patrick Sorgeloos dari Universiti Ghent, Prof. Dr. Glenn Bristow dari University of Norway, Dr. Agus Kurnia dari Haluoleo University, Indonesia, Dr. Anil Chatterji, UMT dan Encik Ung Eng Huan dari Global Satria Sdn. Bhd.

Seminar dua hari ini termasuk kuliah dan tangan praktikal. Pada hari pertama sesi ceramah disampaikan oleh 5 orang pensyarah tempatan dan antarabangsa. Sedangkan untuk hari kedua, dua pensyarah antarabangsa melakukan beberapa praktik yang diadakan di makmal Biodiversiti, Fakultas Maritim dan Sains Marin (FMSM). Lima pensyarah yang dijemput termasuk Prof. Dr. Patrick Sorgeloos dari Ghent University, Prof. Dr. Glenn Bristow dari University of Norway, Dr. Agus Kurnia dari Haluoleo University, Indonesia, Dr. Anil Chatterji, UMT dan Encik Ung Eng Huan dari Global Satria Sdn. Bhd.

Terdapat makan malam di Primula Beach Resort, Kuala Terengganu pada 4 November 2008 untuk para peserta. Seminar ini turut disertai oleh universiti lain seperti UPM, USM, UMS, UDM dan UMT. Terdapat juga beberapa sektor kerajaan dan sektor swasta seperti Jabatan Pertanian Sarawak, Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Udang Kebangsaan. Kg. Pulau Sayak, LKIM Kuala Lumpur, Jabatan Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Jabatan Perikanan Putrajaya, Jabatan Perikanan Pulau Pinang, Jabatan Perikanan Terengganu, Pusat Penyelidikan Kesihatan Ikan Kebangsaan, Batu Maung, Pusat Penyelidikan Akuakultur Air Payau, Gelang Patah, Johor, Kembang Subur Sdn . Bhd., Sartorius Stedim Malaysia Sdn Bhd dan Temanse Aquaculture Sdn Bhd. Terdapat juga peserta dari pelajar pasca siswazah.