AKUATROP 1st Open Day 2009

openday09

Hari Terbuka AKUATROP’s

Hari Terbuka AKUATROP yang diadakan pada 1 November 2009 telah dianjurkan oleh institut untuk orang ramai untuk memahami peranan AKUATROP sebagai Institut Kecemerlangan untuk bidang Akuakultur termasuk latihan akuakultur untuk petani dan menilai pentingnya akuakultur. Objektif utama acara ini adalah untuk mempromosikan AKUATROP, Projek Komuniti Komuniti Tempatan dan majlis penyerahan juvana mahseer Malaysia ke KETENGAH.

Ramai pelawat datang melawat AKUATROP yang termasuk komuniti tempatan, kakitangan UMT dan pelajar. Para pelawat telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap penyelidikan akuakultur yang menjadikan semua gerai pameran yang penuh dengan orang ramai.

Ceramah Penyelidikan oleh Profesor Pelawat bersempena dengan Hari Terbuka AKUATROP 2009

Sempena dengan Hari Terbuka AKUATROP 2009, tiga ceramah penyelidikan berterusan mengenai topik yang berbeza dengan melawat profesor dari luar negara telah diadakan. Rundingan ini bertujuan untuk mendedahkan para penyelidik, pensyarah, dan pelajar UMT tentang kesadaran jangkitan parasit, kecacatan ikan ikan yang intensif dan juga penggunaan bioindicator dan pengesanan pencemaran dalam ekosistem akuatik. AKUATROP diberi penghormatan untuk mempunyai dua profesor yang berpengalaman, Prof. Emeritus John Lewis dan Prof. Emeritus Ron Roberts.

Prof. Emeritus John Lewis adalah pakar dalam bidang zoologi dari Royal Holloway University of London, United Kingdom. Beliau adalah Ketua Pengarang dalam Journal of Helminthology, Cambridge University Press dan terlibat secara langsung dalam perundingan dan hubungan dengan industri. Beliau juga terlibat dalam pelanjutan perisian untuk pengurusan data dalam penyelidikan saintifik yang memberi tumpuan kepada patogen global, penyakit berjangkit dan data alam sekitar termasuk perubahan iklim. Pada 2 November 2009, beliau menyampaikan ceramah penyelidikan mengenai “Epidemiologi Jangkitan Parasit, Pengurusan Data Elektronik Penyelidikan Saintifik” di auditorium Perpustakaan, UMT. Sementara itu, pada 4 November 2009, beliau menyampaikan ceramah mengenai “Petunjuk dan Pengesanan Pencemaran Bio dalam Trend Semasa Ekosistem Akuatik”.

Pada 2 November, satu lagi ceramah penyelidikan telah disampaikan oleh Prof. Emeritus Ron Roberts mengenai “Kerangka Skeletal dalam Ikan Intensif Ladang”. Prof. Emeritus Ron Roberts adalah pakar dalam Kesihatan Ikan dari University of Stirling. Beliau juga Ketua Pengarang Jurnal Penyakit Ikan.

Upacara penyerahan Kelah Muda oleh UMT ke KETENGAH bersempena dengan Hari Terbuka AKUATROP

Pada 1 November 2009, AKUATROP telah diberi penghormatan untuk menyampaikan 1000 juvenil Tor tambroides atau dikenali sebagai “kelah merah” kepada Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, KETENGAH. Dalam majlis itu, juvana Kelah diserahkan oleh Naib Canselor UMT kepada pengarah KETENGAH. Program ini merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh AKUATROP sebagai usaha untuk memelihara spesies ini dari kepupusan.

“Kelah”, adalah salah satu nama umum untuk Tor tambroides di Malaysia. Sejak 1980 kajian tentang Kelah telah dilakukan di UMT. Program pembiakan yang diawasi oleh Prof. Prof. Dr. Abol Munafi Ambok Bolong telah dijalankan sejak tahun 2007. Program ini melibatkan tiga pelajar pascasiswazah dan telah disokong oleh staf AKUATROP. Dengan mengumpul broodstock liar untuk pembiakan kepada keadaan penetasan, broodstocks ini diberi makan dengan tahap protein yang tinggi sehingga makanan kenyang. Pembiakan didorong di UMT digunakan dengan kira-kira 5000 telur setiap ikan broodned. Kadar pemupukan adalah 95% dan kadar penetasan adalah 53%. Dalam mengembangkan projek Kelah Flagship, AKUATROP telah meluaskan bidang kajian ke dalam pengurusan broodstock, pemakanan (broodstocks, juvana dan penanam), sistem dan kualiti air, genetik dan bioteknologi dan pemuliharaan.

Juanda kelah selepas penghantaran dari penetasan UMT akan ditempatkan dalam budaya sangkar di Pertang, Kelah Sanctuary Post di Tasik Kenyir. Ia dipantau oleh pekerja KETENGAH dan berbudaya sehingga mereka mencapai saiz yang sesuai untuk melepaskannya ke liar. Diharapkan langkah kecil ini akan membawa lebih banyak peluang dalam mencari rahsia ikan ini dan akan membantu mengekalkan dan memulihara mereka ke habitat semulajadi mereka.

Seminar Pengeluaran Ketam kulit Lembut 

Semasa Hari Terbuka AKUATROP pada 1 November 2009, sesi demonstrasi pengeluaran kerang lembut diberikan kepada penonton oleh pakar kepiting AKUATROP, Dr. Mhd Ikhwanuddin @ Polity Abdullah, dibantu oleh Azmie Ghazali dan Mohd Ihwan Zakariah. Kebanyakan peserta adalah kediaman tempatan, pelajar UMT, pelajar sekolah, pensyarah UMT, akuakultur tempatan. Objektif sesi ini adalah seperti berikut: –

1. Memberi maklumat kepada orang ramai tentang penyelidikan kepiting Portunid yang dijalankan oleh AKUATROP

2. Untuk mendedahkan orang ramai mengenai potensi industri kultur ketam di Malaysia, terutamanya dalam pengeluaran pengeluaran ketam lembut

Demonstrasi Pembiakan Catfish

Demonstrasi mengenai pembiakan catfish yang diinduksi telah dilakukan untuk penonton. Demonstrasi itu dilakukan oleh Azmie Ghazali dan Muhamad Syukri Shafie.

Ucapan mengenai Akuakultur Udang Marin

Dr. Safiah Jasmani memberikan ceramah mengenai akuakultur udang laut. Beliau menggambarkan keadaan global semasa akuakultur udang dan teknik yang diamalkan di penetasan untuk mendorong pematangan udang betina.

gallery


Workshop: “Scientific Publishing: An Editors Perspective” by

Prof. Emeritus John Lewis and Prof. Ron Roberts

28 Oct 09Pada 28 dan 29 Oktober 2009, bengkel penulisan telah dianjurkan oleh AKUATROP sempena Hari Terbuka AKUATROP yang diadakan pada 1 November 2009. Bengkel ini telah dirasmikan oleh Prof. Dr. Faizah Shaharom, pengarah AKUAROP dalam Persidangan Redang Dewan, UMT. Penceramah jemputan adalah Prof. John W. Lewis, Profesor Zoologi Emeritus, University of London pada Penulisan Ilmiah dan Penerbitan Kajian Eksperimen dan Prof. Ronald J. Roberts, Profesor Emeritus University of Stirling pada Penulisan Ilmiah dan Penerbitan Novel Penemuan. Bengkel dua hari itu disertai oleh lebih 100 orang termasuk penyelidik, pensyarah, dan pelajar pascasiswazah. Bengkel ini termasuk penjelasan teori dan demonstrasi skrin dan juga perbincangan dengan peserta. Diharapkan maklumat dan petua yang telah dibincangkan dan dikongsi dari bengkel ini akan memberi penerangan kepada semua penyelidik dan pelajar di UMT tentang cara mendapatkan kertas kerja mereka diterbitkan dalam jurnal faktor impak yang baik dan tinggi. Ia juga berharap bengkel ini akan meningkatkan kemahiran penyelidik, pensyarah dan pelajar pascasiswazah UMT dalam penulisan saintifik.


Public lecture by visiting professor, Dr. A. S. Sahul Hameed

27 Oct 09

Dr A.S. Sahul Hameed adalah pakar Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia (OIE) dari Bahagian Akuakultur, Jabatan Zoologi, di Kolej C. Abdul Hakeem, Tamil Nadu, India. Pada 27 Oktober 2009, beliau menyampaikan syarahan awam bertajuk “Virus Spot Syndrome of Shrimp: Diagnostics and Control Measures” di Perpustakaan Audit Sultanah Nur Zahirah, UMT.

Menurut Dr. Sahul Hameed, salah satu kekangan utama dalam sistem akuakultur di seluruh dunia adalah penyakit. Lebih daripada dua puluh virus yang dipunyai oleh keluarga yang berbeza telah dilaporkan dalam udang. Antara virus ini, sembilan virus telah didapati sebagai patogen serius yang bertanggungjawab terhadap kerugian ekonomi yang teruk.

Virus Spot White Syndrome atau WSSV adalah patogen virus yang paling mengancam dalam budaya udang di seluruh dunia. Dalam tempoh yang singkat, WSSV telah merebak ke semua negara berkembang udang utama dan bertanggungjawab untuk kerugian ekonomi yang besar berjumlah lebih daripada tujuh bilion dolar AS. WSSV sangat patogenik kepada udang penaeid yang berbudaya dan menyebabkan kematian 100% dalam masa 3-10 hari. Ia mempunyai pelbagai tuan rumah yang termasuk ketam, copepod dan arthropod lain.

Kaedah pengesanan yang digunakan untuk WSSV termasuk tindak balas rantai polimerase, hibridisasi in situ, TEM, immunoflurescence tidak langsung dan bioassay. Beliau telah membangunkan kit PCR untuk pengesanan WSSV yang dikenali sebagai Kit PCR Dr. Sahul untuk WSSV. Beliau juga bercakap tentang kaedah untuk mengawal penyebaran WSSV.

Dr A.S. Sahul Hameed adalah pakar Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia (OIE) dari Bahagian Akuakultur, Jabatan Zoologi, di Kolej C. Abdul Hakeem, Tamil Nadu, India. Pada 27 Oktober 2009, beliau menyampaikan syarahan awam bertajuk “Virus Spot Syndrome of Shrimp: Diagnostics and Control Measures” di Perpustakaan Audit Sultanah Nur Zahirah, UMT.

Menurut Dr. Sahul Hameed, salah satu kekangan utama dalam sistem akuakultur di seluruh dunia adalah penyakit. Lebih daripada dua puluh virus yang dipunyai oleh keluarga yang berbeza telah dilaporkan dalam udang. Antara virus ini, sembilan virus telah didapati sebagai patogen serius yang bertanggungjawab terhadap kerugian ekonomi yang teruk.

Virus Spot White Syndrome atau WSSV adalah patogen virus yang paling mengancam dalam budaya udang di seluruh dunia. Dalam tempoh yang singkat, WSSV telah merebak ke semua negara berkembang udang utama dan bertanggungjawab untuk kerugian ekonomi yang besar berjumlah lebih daripada tujuh bilion dolar AS. WSSV sangat patogenik kepada udang penaeid yang berbudaya dan menyebabkan kematian 100% dalam masa 3-10 hari. Ia mempunyai pelbagai tuan rumah yang termasuk ketam, copepod dan arthropod lain.

Kaedah pengesanan yang digunakan untuk WSSV termasuk tindak balas rantai polimerase, hibridisasi in situ, TEM, immunoflurescence tidak langsung dan bioassay. Beliau telah membangunkan kit PCR untuk pengesanan WSSV yang dikenali sebagai Kit PCR Dr. Sahul untuk WSSV. Beliau juga bercakap tentang kaedah untuk mengawal penyebaran WSSV.


 

Catfish Breeding Technique Workshop

13 mei 09

Sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan akuakultur, AKUATROP memainkan peranannya secara aktif dengan menganjurkan pelbagai bengkel, untuk memindahkan pengetahuan dan pengalaman kepada rakyat terutama kepada ahli akuakultur.

Buat pertama kalinya sejak penubuhannya, AKUATROP telah menganjurkan bengkel teknik pembiakan ikan patin bertajuk ‘Bengkel Teknik Pembiakan Lele’ pada 13-14 Mei 2009. Objektif bengkel ini adalah untuk membiasakan orang dengan potensi ikan keli dalam akuakultur dan aspek pembiakan tehcniques, pengurusan broodstock, pengurusan larva, pengurusan makan, penyakit dan kawalan, kualiti air, pemasaran dan potensi ikan keli dalam industri ini. Pada masa yang sama, bengkel ini memperkenalkan AKUATROP sendiri sebagai pusat penyelidikan akuakultur. Bengkel ini telah menarik ramai orang untuk mengambil bahagian dalam bengkel ini, tetapi disebabkan oleh ruang dan kemudahan di AKUATROP, hanya 50 peserta dipilih. Kebanyakan peserta adalah penduduk setempat tetapi terdapat juga peserta dari Johor dan Perak.

Terdapat juga perwakilan dari Jabatan Perikanan, AGROBANK, MARDI dan akuakultur yang berjaya untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka semasa bengkel tersebut. Secara keseluruhan, bengkel ini telah memenuhi objektifnya. AKUATROP juga menerima banyak maklum balas dari para peserta untuk meneruskan bengkel di masa depan.

 


Workshop: The Art of Writing Patent by Dr. Anil Chatterji

14 Jan 09

Pada 14 Januari 2009, Institut Akuakultur Tropika telah menganjurkan bengkel “The Art of Patent Writing” di Makmal Aplikasi, UMT. Objektif bengkel sehari adalah untuk mendedahkan penyelidik dan pensyarah UMT kepada prosedur untuk mendapatkan paten untuk produk penyelidikan mereka. Ini termasuk pengenalan kepada enjin carian untuk mencari maklumat mengenai paten dan permohonan daripada pemohon untuk produk mereka. Selain itu, penceramah jemputan bercakap tentang proses dan prosedur penulisan untuk memohon paten. Menurut beliau, banyak produk penyelidik tidak boleh dikomersilkan kerana mereka tidak tahu bagaimana mereka boleh paten untuk produk mereka dan ini buruk kepada mereka. Bengkel ini memainkan peranan sebagai medium pertukaran bagi penyelidik untuk berkongsi pendapat mereka dan menentukan kriteria produk yang baik untuk paten dan mengkomersilkannya.

Dr. Anil Kumar Chatterji adalah penceramah yang dijemput untuk bengkel tersebut. Beliau adalah rakan penyelidik untuk AKUATROP dan seorang penyelidik kanan di Goa Oceanography Institute, India. Beliau adalah pakar dari pelbagai bidang penyelidikan seperti biologi ikan, sains marin, akuakultur, biologi marin dan penyelidikan mengenai dadah. Beliau mempunyai pengalaman selama 30 tahun dalam penyelidikan dan telah menerbitkan 77 penyelidikan saintifik dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Beliau juga telah menerbitkan 16 artikel, 25 laporan teknikal, sebuah buku dan mempunyai 42 paten dan empat daripada mereka telah dikomersialkan. Beliau juga telah dijemput sebagai rakan penyelidikan di Amerika Syarikat, United Kingdom, Portugal, Perancis dan Rusia. Beliau juga membantu saintis Rusia dan Perancis untuk menulis kerja kertas untuk mendapatkan paten untuk produk mereka.


Public Lecture by Prof. Dr. Glenn Bristow, “Experimental Design for Scientists: Self Defense, Planning and Execution”

8 Jan 09

Institut Akuakultur Tropika telah menganjurkan syarahan awam pada 8 Januari 2009 di Auditorium Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Ceramah awam yang bertajuk Reka Bentuk Eksperimen untuk Ahli sains: Perbualan Pertahanan, Perancangan dan Pelaksanaan dijalankan oleh Prof. Dr. Alan Glenn Bristow dari Universiti Bergen, Universiti Norway Belgium. Dia telah ditugaskan untuk Fellow Pelawat AKUATROP selama tiga bulan. Program ini menarik ramai peserta terutamanya pensyarah UMT, siswa pasca siswazah dan siswazah.

Objektif kuliah ini adalah untuk membincangkan tentang kepentingan analisis data dalam penyelidikan, untuk memperkenalkan konsep Hipotesis Null, bagaimana merancang dan menentukan reka bentuk eksperimen untuk penyelidikan. Pembicara juga bercakap mengenai kaedah untuk analisis data dan masalah dalam analisis data. Beliau menekankan bahawa, reka bentuk dan metodologi eksperimen bergantung kepada kaedah untuk menganalisis data penyelidikan kerana apabila data tidak disegerakkan dengan kaedah untuk menganalisis, semua data tidak boleh digunakan dan hanya membazirkan masa dan usaha penyelidik. Beliau juga menegaskan bahawa konsep dan cara mendirikan metodologi eksperimen untuk pengumpulan data. Menurut beliau, penyelidik mesti memahami konsep Hipotesis Null dan jenis data yang dikumpulkan dari eksperimen sama ada data biologi atau data fizikal. Semua data boleh dianalisis sebagai analisis parametrik dan bukan parametrik. Terdapat dua data biasa yang boleh dianalisis dengan kaedah parametrik seperti uji-t dan ANOVA. Syarahan awam telah mencapai matlamat untuk memperkenalkan penonton tentang cara merancang dan menetapkan reka bentuk eksperimen mereka yang disegerakkan dengan kaedah untuk menganalisis data.

Institut Akuakultur Tropika telah menganjurkan syarahan awam pada 8 Januari 2009 di Auditorium Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Ceramah awam yang bertajuk Reka Bentuk Eksperimen untuk Ahli sains: Perbualan Pertahanan, Perancangan dan Pelaksanaan dijalankan oleh Prof. Dr. Alan Glenn Bristow dari Universiti Bergen, Universiti Norway Belgium. Dia telah ditugaskan untuk Fellow Pelawat AKUATROP selama tiga bulan. Program ini menarik ramai peserta terutamanya pensyarah UMT, siswa pasca siswazah dan siswazah.

Objektif kuliah ini adalah untuk membincangkan tentang kepentingan analisis data dalam penyelidikan, untuk memperkenalkan konsep Hipotesis Null, bagaimana merancang dan menentukan reka bentuk eksperimen untuk penyelidikan. Pembicara juga bercakap mengenai kaedah untuk analisis data dan masalah dalam analisis data. Beliau menekankan bahawa, reka bentuk dan metodologi eksperimen bergantung kepada kaedah untuk menganalisis data penyelidikan kerana apabila data tidak disegerakkan dengan kaedah untuk menganalisis, semua data tidak boleh digunakan dan hanya membazirkan masa dan usaha penyelidik. Beliau juga menegaskan bahawa konsep dan cara mendirikan metodologi eksperimen untuk pengumpulan data. Menurut beliau, penyelidik mesti memahami konsep Hipotesis Null dan jenis data yang dikumpulkan dari eksperimen sama ada data biologi atau data fizikal. Semua data boleh dianalisis sebagai analisis parametrik dan bukan parametrik. Terdapat dua data biasa yang boleh dianalisis dengan kaedah parametrik seperti uji-t dan ANOVA. Syarahan awam telah mencapai matlamat untuk memperkenalkan penonton tentang cara merancang dan menetapkan reka bentuk eksperimen mereka yang disegerakkan dengan kaedah untuk menganalisis data.